Pacjentka została skierowana do mnie na leczenie kanałowe zęba 6 górnego lewego z  czynną przetoką.

 
     
 

Zdjęcie RVG - nieprzeleczone kanały mezjalne.

 
     
 

Widok komory zęba przed wykonaniem ponownego leczenia kanałowego.

 
     
 

Zdjęcie RVG wykonane po przeleczeniu 4 kanałów korzeniowych.

 
     
 

Zdjęcie wewnątrzustne wykonane 7 dni po rozpoczęciu leczenia. Przetoka cofnęła się samoistnie po wykonaniu prawidłowego leczenia kanałowego.