Ubytki w uzębieniu stanowią nie tylko poważny problem estetyczny, ale przede wszystkim nie pozostają one obojętne dla całego układu żucia. Brak nawet jednego zęba może sprawić, że pozostałe zęby są bardziej obciążone, a siły wyzwalane podczas gryzienia pokarmu rozkładają się nierównomiernie, co w konsekwencji może doprowadzać do zakłóceń w jego funkcjonowaniu.

Rodzaj protezy dobieramy w zależności od ilości, jakości ubytków oraz ich rozmieszczenia.

Uzupełnienia protetyczne stałe – są to prace cementowane na koronie oszlifowanego zęba, w korzeniu lub na implancie. Zdjąć je może tylko lekarz i wiąże się to najczęściej z ich zniszczeniem. Należą do nich korony, licówki, mosty lub wkłady koronowo-korzeniowe.

- Korony są to uzupełnienia protetyczne ograniczone swoim zasięgiem do jednego zęba. Rozróżnia się kilka typów koron w zależności od materiału, z którego są wykonane:
a) korony pełnoceramiczne (wykonane są całkowicie z porcelany),
b) korony porcelanowe wykonane na podbudowie ze stopów metali
    
(stopu złota, stal chromowo-niklowa, srebro-pallad, tytan).

- Licówki ceramiczne są cienkimi ceramicznymi płytkami, które przykleja się na przedniej (wargowej lub policzkowej) powierzchni odpowiednio przygotowanych do tego zębów.

- Mosty są to uzupełnienia protetyczne obejmujące swoim zasięgiem kilka brakujących zębów. Cementuje się je na "filarach" którymi są zęby własne lub implanty. Mosty różnicujemy tak jak pojedyncze korony.

- Wkłady koronowo-korzeniowe są to” sztyfty” cementowane w korzeniu zęba. Rozróżniamy wkłady:
a) lane (stal, złoto),
b) standardowe (tytanowe, złote),
c) kompozytowe wzmacniane włóknem szklanym.

Nie polecam uzupełnień protetycznych ruchomych. W przypadku gdy nie ma możliwości wykonania prac stałych na zębach własnych, proponuję pacjentom wykonanie prac stałych na implantach.

 
   
   
     
  W celu umówienia się na wizytę wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami telefonicznie.  
     
 
     
 
   
   
     
  Zapraszamy na indywidualne oraz grupowe szkolenia z zakresu stomatologii mikroskopowej i endodoncji.  
     
 
     
 
   
   
     
  Zapraszamy lekarzy do współpracy w zakresie leczenia kanałowego i powikłań powstałych podczas leczenia endodontycznego.