Pacjentka skierowana do mnie na zamknięcie perforacji dna komory zęba 6 górnego. Na zdjęciu widoczna jest perforacja oraz opracowany kanał dystalny.
Perforacja powstała w wyniku szukania kanału dystalnego, który znajdował się 2 mm od miejsca perforacji.

 
     
  Zdjęcie dna komory.
Perforacja została zamknięta materiałem Pro ROOT MTA.
Kanał dystalny zęba został wypełniony gutaperką
z uszczelaniaczem AH plus.
 
     
 

Na następnej wizycie Pro ROOT MTA został przykryty cementem Harward.

 
     
  Zdjęcie pokazujące zamkniętą perforację i dopełniony gutaperką kanał dystalny.